Skip to main content
Υπηρεσίες

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Επικοινωνήστε Τώρα στο 210.68.39.246 και Εμπιστευθείτε τις Υπηρεσίες μας!

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ),
ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:
- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως όλη την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης.

Επιπλέον σας κάνουμε προτάσεις για την μείωση του κόστους λειτουργίας του ακινήτου σας, έχοντας ως συνέπεια την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων σε καθημερινή βάση.

Οι λύσεις που προτείνει η εταιρία μας για ένα ήδη κατασκευασμένο κτίριο ποικίλλουν.
Ξεκινούν με συμβατικές μεθόδους, που είναι γνωστές για την αποτελεσματικότητά τους
(π.χ. αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση διπλών τζαμιών, τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης, αλλαγή λεβητοστασίου, κλπ) και καταλήγουν στις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στο εξωτερικό (όπως τα παθητικά ηλιακά συστήματα και η εγκατάσταση μιας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας)!

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
 • Στοιχεία ιδιοκτητών (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνα)
 • Αντίγραφο Συμβολαίου ή Σύσταση ιδιοκτησίας (Προσοχή όχι οικοπέδου)
 • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου) ή Αριθμός Δήλωσης και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού   Κτηματολογίου
 • Αντίγραφο Κάτοψης Ορόφου συγκεκριμένης ιδιοκτησίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφο Αποδεικτικού τακτοποιήσεων Η/Χ, Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με το Ν.4014/2011
 • Αντίγραφο Στελέχους Οικοδομικής Άδειας Πολεοδομίας
 • Αντίγραφο φύλλου συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
 • Λογαριασμός ΔΕΗ
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν
 • Φωτογραφία του κτιρίου σε ψηφιακή μορφή που να φαίνεται ευδιάκριτα η Ιδιοκτησία (εφόσον είναι εφικτό)
 • Την ημέρα της αυτοψίας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους του ακινήτου και στο χώρο που βρίσκεται ο λέβητας ή και εξωτερικών μονάδων ψύξης και θέρμανσης που καλύπτουν τις ανάγκες του συγκεκριμένου ακινήτου.
 • Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
Χρήσιμες Ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

1. Τι είναι το ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

2. Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ),
ως εξής:
Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
Υφιστάμενα:
- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

3. Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

4. Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος).

5. Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:
- για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)
- για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης , στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

6. Τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών).

7. Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης καθορίζεται από το σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, σύμφωνα με το Π.Δ.100 – ΦΕΚ177 - 6/10/2010, και έχει ως εξής:
α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.
β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

8. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου;

Σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Για την κατάρτιση της πράξης αγοραπωλησίας, ο συμβολαιογράφος ελέγχει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ www.buildingcert.gr και υποχρεούται αφενός να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και αφετέρου να προσαρτήσει το έντυπο – απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Επίσης, η «υλική» πράξη της παράδοσης – παραλαβής του ΠΕΑ δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη.

9. Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του ΠΕΑ;

Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση ΠΕΑ. Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.

10. Για πόσο ισχύει το ΠΕΑ?

Το ΠΕΑ έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη. Δηλαδή ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα ενοικιαστεί ή θα πωληθεί ένα κτίριο στη δεκαετία δεν απαιτείται επανέκδοση του ΠΕΑ , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

11. Μπορώ να κάνω επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμά μου ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία?

Υπάρχει δυνατότητα διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και για τμήμα κτιρίου, δηλαδή για μεμονωμένο διαμέρισμα. Ωστόσο, η τιμή είναι καλύτερη εάν πρόκειται για το σύνολο της πολυκατοικίας από ότι για ένα διαμέρισμα ξεχωριστά.

12. Αν δεν κάνω ενεργειακή επιθεώρηση υπάρχουν πρόστιμα?

Χωρίς ΠΕΑ δεν είναι δυνατή η αγοροπωλησία ή η ενοικίαση του ακινήτου. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο.
Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον Πιστοποιητικού.

13. Οι επεμβάσεις που αναγράφονται στο ΠΕΑ είναι υποχρεωτικές?

Οι επεμβάσεις που προτείνονται στο Πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά ενδεικτικές και αναγράφονται υπό τη μορφή συστάσεων.
Οι επεμβάσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικές μόνο για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ.

14. Είμαι δικαιούχος για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ?

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://exoikonomisi.ypeka.gr/

15. Τι κερδίζω με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης?

Το ΠΕΑ αποτελεί ένα πολύτιμο έγγραφο που προσφέρει τα εξής:
α) Δείχνει την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου έτσι ώστε ο ενδεχόμενος ενοικιαστής ή αγοραστής να γνωρίζει τις ενεργειακές απαιτήσεις του, όπως συμβαίνει και με τις συσκευές που φέρουν ενεργειακή σήμανση. Έτσι ένα κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας σημαίνει ότι απαιτεί περισσότερη ενέργεια και κατά συνέπεια θα έχει υψηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς.
β) Δείχνει σημαντικά στοιχεία καταναλώσεων και εκπομπών CO2, που βοηθά το χρήστη να αντιληφθεί πόσο, πως και που καταναλώνεται η ενέργεια στο κτίριο του.
γ) Προσφέρει συστάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και μάλιστα με ενδεικτικό κόστος και χρόνο απόσβεσης.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.